Autori a tiráž

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
Fakulta architektúry STU v Bratislave
aufrichtova@fa.stuba.sk

doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
coplak@fa.stuba.sk

Ing. arch. Július Hanus
Inštitút priestorového plánovania
Aurex, Bratislava
hanus@aurex.sk

Ing. arch. Igor Hianik
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
hianik.igor@gmail.com

doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
kardos@fa.stuba.sk

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
kovac@fa.stuba.sk

Ing. arch. Ján Legény, PhD.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
jan.legeny@stuba.sk

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
moravcikova@savba.sk

Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
peter.morgenstein@gmail.com

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
sopirova@fa.stuba.sk

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
robert_spacek@stuba.sk

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
vitkova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Nikola Winková
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
winkova.nikola@gmail.com