Autori a tiráž

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Fakulta architektúry STU v Bratislave
lubica.ilkovicova@stuba.sk

Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
katarina.kristianova@stuba.sk

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
magdalena.kvasnicova@stuba.sk

Ing. arch. Oľga Melcerová, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
olga.melcerova@stuba.sk

Ing. arch. Marian Potočár
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
marian.potocar@stuba.sk

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
robert.spacek@stuba.sk

Bc. Michal Tyrol
Fakulta architektúry STU v Bratislave
xtyrol@stuba.sk