Autori a tiráž

doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU Bratislava
jarmila.bencova@stuba.sk

Ing. arch. Irena Dorotjaková
Fakulta architektúry STU Bratislava
irena.dorotjakova@stuba.sk

Bc. Anna Fabianová
Fakulta architektúry STU Bratislava
xfabianova@stuba.sk

Mgr. art. Valéria Gašparová
VŠVU Bratislava
gasparova.valeria@gmail.com

Ing. Eva Kuruczová
Fakulta architektúry STU Bratislava
xkuruczova@stuba.sk

Ing. arch. Martina Nováková, MSc.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU Bratislava
xnovakovam@stuba.sk

Bc. Roman Račko
Fakulta architektúry STU Bratislava
xrackor@stuba.sk

Mgr. art. Ing. arch. Liana Rosinová
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU Bratislava
liana.rosinova@stuba.sk

PhDr. Danica Šoltésová, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU Bratislava
danica.soltesova@stuba.sk