Autori

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU
robert.spacek@stuba.sk

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU
magdalena.kvasnicova@stuba.sk

Ing. arch. Katarína Gécová, PhD.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU
katarina.gecova@stuba.sk

Ing. arch. Adriana Priatková, PhD.
Katedra architektúry
Fakulta umení TU
adriana.priatkova@tuke.sk

Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.
Ústav architektúry obytných budov
Fakulta architektúry STU
jan.pavuk@stuba.sk

Ing. arch. Jan Legény
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU
jan.legeny@stuba.sk

Ing. arch. Jaromír Krobot
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU
jaromir.krobot@stuba.sk

Mgr. art. Michala Lipková
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry STU
michala.lipkova@stuba.sk

Ing. arch. Martin Jančok
Ing. arch. Vít Halada
Ing. arch. Benjamín Brádňanský
Ing. Michal Marcinov
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU
michal.marcinov@stuba.sk

Ing. arch. Michal Valúšek
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU
michal.valusek@stuba.sk

Jana Bohušová
Fakulta architektúry STU
xbohusova@is.stuba.sk