Pre zobrazenie zhrnutí všetkých článkov kliknite na „Celý článok“.

ZHRNUTIE Štúdia stability mesta ukazuje, že osobitná pozornosť venovaná problémom obchodu s mestskými štruktúrami je odvodená od dominancie tohto funkčného prvku v systéme zariadení a od jeho schopnosti spájať ekonomické, urbanistické a sociálne funkcie. To všetko umožňuje do značnej miery ovplyvniť stabilitu mesta. Ekonomická podstata obchodu v trhovom hospodárstve a presun ťažiska ekonomickej gravitácie do […]

ZHRNUTIE Štúdia diskutuje o tých zásadách udržateľnosti, ktoré sú dôležité pre plánovanie mesta. Analyzujú sa súčasné problémy miest a hľadajú sa možnosti ich upevnenia v mestskej štruktúre, dopravnom koncepte, šetrení zdrojov, predchádzaní znečisťovaniu, integrácii s prírodou atď. Predstavuje sa tu vízia udržateľného mesta: musí byť obývateľné, šetriace, zdravé a spravodlivé. Návrhy mestského rozvoja v súlade […]

ZHRNUTIE Sociálna starostlivosť a urbanizmus sú rôzne činnosti, ale majú spoločné položky a môžu sa navzájom obohatiť. Článok sa zaoberá týmito bežnými vecami z pohľadu architekta. Plánovanie miest je sociálna služba pre spoločnosť, pred niekoľkými rokmi plne pod kontrolou štátu. Sociálny štát je však utópiou, socialistický je dokonca patologickou formáciou, ktorá svoju starostlivosť zameriava na […]