K monografii #Harminc

Ľudovít Hallon

Od 60. rokov 19. storočia do 60. rokov 20. storočia dnešné územie Slovenska zažilo viaceré zásadné štátoprávne, národnopolitické, sociálno-ekonomické a kultúrnohistorické medzníky. V uvedenom období Slovensko prešlo od habsburskej monarchie, cez medzivojnové demokratické Československo a samostatný Slovenský štát pod  patronátom nacistického Nemecka až po komunistický totalitný režim obnovenej ČSR, kde sa striedali obdobia politickej neslobody […]

ZHRNUTIE Architektonické riešenie nemocničných zariadení na Slovensku v posledných desaťročiach nedostatočne saturuje očakávania pacientov a personálu. V oblasti zdravotnej starostlivosti o novorodencov je kľúčová reakcia na zvyšujúci sa počet predčasne narodených detí. V posledných desiatich rokoch počet predčasne narodených detí na Slovensku narástol až o 30 %. V mnohých prípadoch sú stresujúce podnety z jednotky intenzívnej starostlivosti (hluk, svetlo, bolesť, necitlivá manipulácia a separácia od matky) […]

ZHRNUTIE V dnešných časoch výroby na mieru sa nám téma prispôsobiteľnosti v architektúre môže zdať zastaraná alebo nevyriešiteľná, ale tvorba priestoru na mieru môže mať aj svoje negatívne stránky. Zmena spoločenských, ekonomických alebo kultúrnych podmienok môže viesť k situáciám, ktorým už navrhovaný priestor nemusí vyhovovať. Hoci sme sa už zbavili typizácie zovšeobecneného modelu navrhovania, stále čelíme rigidnosti riešení, […]

Hyperloop v kontexte Bratislavy

Vladimír Hain, Tomáš Hanáček, Martin Uhrík

ZHRNUTIE V poslednom čase sa venuje čoraz väčšia pozornosť strategickému rozvoju dopravných systémov. Príčinou je nielen populačný rast, preľudňovanie miest a migračná kríza, ale v Bratislave aj výstavba obchvatu. Trend zameraný na dopravné systémy vo veľkej miere súvisí s rozvojom inovácií, zvýšenými environmentálnymi nárokmi a strategickými plánmi cestovného ruchu. Tento trend obnovil niektoré staršie koncepcie, na ktoré sa medzičasom zabudlo, […]

Editoriál

Julián Keppl

Slovo udržateľnosť bol donedávna veľmi frekventovaný pojem, takpovediac marketingová značka. Hoci teraz ho už vytláčajú iné pojmy, nové „obchodné značky“ v tých najneočakávanejších, priam absurdných súvislostiach. Význam slova udržateľnosť je jasný aspoň dovtedy, kým ho nedoplníme adjektívom trvalá. Ale o spomínanom probléme už viackrát diskutoval kolega prof. Špaček. [1] V tomto editoriáli sa skúsim zamyslieť nad […]