Aspekty každodennosti mesta: Sociologický pohľad na mesto

Ján Legény

ZHRNUTIE

Príspevok predkladá sociologický pohľad na mesto, na jeho každodenný život. Ako architekti a urbanisti sme tvorcami priestoru, mesta samotného. Ako už zdôrazňoval Lewis Mumford, mesto a jeho transformáciu v čase nie je možné vymedziť jednoduchým vzorcom. Tento komplexný „organizmus“ je potrebné vnímať a reagovať na jeho zmeny v priebehu každodenného života, multidisciplinárne. Kritika tejto každodennosti je potrebná najmä preto, aby nedošlo k znižovaniu kvality žitého života, k stagnácii životných podmienok, či k okliešteniu utopickej existencie človeka. Mesto sa neustále mení v priebehu stále plynúceho času – počas ročných období, v priebehu dňa a noci. V tejto súvislosti je možnú uviesť niektoré charakteristické označenia nočného mesta ako sú „entertainment zone“, „eat street“ alebo „red-light district“. Článok objasňuje zásadné zmeny v meste založené na sociálnych aspektoch. Džentrifikácia (ako akt, keď stredná trieda obyvateľov sa presídľuje do tradičných lokalít pracujúcej triedy a tradičné (chudobnejšie) obyvateľstvo je z nich vytláčané) je jedným z charakteristických trendov dnešnej doby, ktorý môže byť stimulovaný podporou kreatívneho mesta. Dôvodom je skutočnosť, že občianska kreativita bola vždy životodarnou krvou mesta. Jedným z charakteristických atribútov „každodennosti“ mesta je diverzita – kultúrna, sociálna, etnická, rasová … preto veľmi dôležitými sú tolerancia, otvorenosť, porozumenie a vzájomná úcta. Autor vysvetľuje základ genderovej sociológie, správanie žien v meste alebo emocionálne a racionálne dôsledky správania sa pre mesto (urbánna tour a slogany, branding a marketing mesta). V tejto súvislosti sú uvádzané aj pojmy ako „McDonaldization“ alebo „Dysneyization”. Pojmy ako „remembered city“ a „urban memory“ sú tiež vysvetlené. Cieľom článku je podporiť citlivejšie vnímanie každodennosti mesta, ktoré je pre architektov a urbanistov o to dôležitejšie.

Kľúčové slová: mesto, mestský rytmus, rozvoj, každodennosť, sociológia, urbanizmus, emócie, verejný priestor, gentrifikácia