Architektúra železničných objektov na Slovensku

Karol Kattoš

ZHRNUTIE

Éra železničnej dopravy na Slovensku sa začala príchodom prvého parného vlaku z Viedne do Bratislavy 20. augusta 1848. Výskumný a vývojový ústav železníc Slovenskej republiky inicioval prieskum železničných staníc a ďalších železničných budov postavených pozdĺž slovenských železničných tratí z hľadiska ich architektúry. Prieskum sa začal typizáciou týchto budov a ich funkčných a priestorových účinkov a definoval 6 základných vývojových období, ktoré sú založené na konkrétnych vlastnostiach železnice, ako aj na krajinných a mestských prvkoch. Zo všetkých približne 840 železničných staníc si najmä stredne veľké a malé železničné stanice zachovali pôvodný alebo trochu zmenený historický tvar. Je stále rozumné vyvinúť systém ochrany v tejto oblasti s cieľom zachovať atmosféru historických železničných staníc a ich kultúrneho dedičstva.

Kľúčové slová: železnica, VEGA, železničné objekty, architektúra, železničné stanice, Slovensko, história