Architektúra výrobných aktivít vo vidieckom priestore: Zariadenia finalizácie poľnohospodárskej výroby

Ľubica Ilkovičová, Ján Ilkovič

ZHRNUTIE

Prepojenie poľnohospodárskej výroby a vidieckych sídiel sa premieta do organizácie vidieka. Tieto interakcie sú ekonomické a sociálne, týkajú sa pracovných miest aj bývania. Súčasné trendy súčasnosti sa vracajú k životu s prírodou, ku kontinuite ľudovej architektúry. Nové formy výroby obohacujú štruktúru dediny a zlepšujú sociálnu situáciu. Menšia veľkosť týchto nových výrob umožňuje väčšiu variabilitu, ich rozsah sa blíži tradičnému rozsahu a štruktúre vidieckych sídiel. Umožňujú vytvárať uzly architektonickej kompozície, čím tvoria zmenu pre regionálne špecifické architektonické a urbanistické formy.

Kľúčové slová: architektúra, vidiek, poľnohospodárstvo, výroba, výrobné stavby