Architektúra Tbilisi vo vibrácii posledných dekád

Martin Zaiček

ZHRNUTIE

Článok The Tbilisi Architecture in Vibration of the Last Decades sleduje zmeny architektúry v kontexte politickej situácie v regióne Južného Kaukazu v posledných dvoch dekádach. Text oboznamuje čitateľa s vybranými príkladmi Gruzínskej architektúry z obdobia neskorého modernizmu a poukazuje na jej formálnu transformáciu v dôsledku spoločenských zmien. Venuje sa zaužívanému pojmu ,,Kamikadze lodžia“ – amatérskym prístavbam panelových domov z II. polovice 20. storočia, ako fenoménu charakterizujúce obraz mesta v súčasnom Gruzínsku. Opisuje stav diskurzu v súčasnom Tbilisi v oblasti architektonického dedičstva minulého storočia, kde dochádza k spoločenskej transformácii na modernú metropolu krajiny ašpirujúcej na členstvo v Európskej Únii.

Kľúčové slová: Južný Kaukaz, architektonické dedičstvo, Gruzínsko, architektúra, spoločenská transformácia, Tbilisi