Architektúra na nábreží veľkomiest

Juraj Berdis

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné

Kľúčové slová: veľkomesto, architektúra, regulácia toku, udržateľnosť, povodňová ochrana, ekológia, nábrežie