Architektúra membránových štruktúr: Budúcnosť dnes

František Kalesný

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: nosná konštrukcia, obvodový plášť, architektúra, TZB, budúcnosť, technológia, membránové štruktúry