Architektúra membránových štruktúr: Budúcnosť dnes

František Kalesný

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: architektúra, budúcnosť, technológia, membránové štruktúry, nosná konštrukcia, obvodový plášť, TZB