Architektonický dizajn na hranici medzi interiérom a exteriérom objektov

Jana Vinárčiková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: parter, architektonický dizajn, hranica, rozhranie, exteriér, interiér, predel