Architektonický dizajn na hranici medzi interiérom a exteriérom objektov

Jana Vinárčiková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: interiér, predel, parter, architektonický dizajn, hranica, rozhranie, exteriér