Architektonická tvorba obytného prostredia v kozmickom priestore

Rudolf Masný

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: architektúra, expo, bývanie, obytné prostredie, modul, kozmický priestor, mobilné ubytovanie, high-tech, orbitálna stanica, ISS