Architektonická tvorba obytného prostredia v kozmickom priestore

Rudolf Masný

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: expo, high-tech, bývanie, orbitálna stanica, obytné prostredie, ISS, modul, kozmický priestor, architektúra, mobilné ubytovanie