Architektonická tvorba obytného prostredia v kozmickom priestore

Rudolf Masný

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: architektúra, bývanie, expo, high-tech, ISS, kozmický priestor, mobilné ubytovanie, modul, obytné prostredie, orbitálna stanica