Architektonická tvorba liturgického priestoru západného kresťanstva na prelome storočia

Jozef Hlinický

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: liturgický priestor, západné kresťanstvo, výskumný projekt, liturgická teológia, architektonická tvorba, kostoly