Architektonická tvorba a modulová koordinácia

Peter Havaš

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: modul, koordinácia, modulácia, unifikácia, modulová sústava, architektonická tvorba