Architekt Vladimír Karfík, jeho obdobie a architektúra

Michaela Slabeyová

ZHRNUTIE

Architekt Vladimír Karfík bol jedným z najvplyvnejších československých a slovenských architektov. Jeho život, profesionálna kariéra a práca odrážali veľa zmien charakteristických pre 20. storočie. Spolupracoval s mnohými slávnymi tvorcami modernej architektúry po celom svete. Jeho osobné očarenie a účasť v známych ateliéroch prvej polovice 20. storočia pomohli uchovať o ňom legendy. Ako vývojár funkcionalistickej architektúry v Zlíne sa stal jedným z otcov modernej československej architektúry.
Jeho hlavné dedičstvo nespočíva iba v oblasti architektúry, veľmi produktívny bol aj ako pedagóg, univerzitný profesor a spisovateľ. Asistoval pri zakladaní a vytváraní prvej slovenskej fakulty architektúry – Fakulty architektúry SVŠT v Bratislave. Ako pedagóg a spolupracovník vždy uvádzal priamu a otvorenú verziu liberálnej diskusie. Vždy zastával svoj typický pragmatický prístup, ktorý mu vďaka dlhému životu pomohol dostať sa cez celé 20. storočie, bohaté na mnoho komplikovaných období a epoch.
Vladimír Karfík chápal architektúru ako konkrétny výsledok rôznych zložiek a architektonickej úlohy, ktorá je určujúca. Z komponentov najdôležitejšiu úlohu vždy hrali funkcia, konštrukcia, hospodárnosť a krása. Z tohto dôvodu je jeho architektúra veľmi zrozumiteľná a univerzálna vo všetkých obdobiach jeho života i dnes.

Kľúčové slová: životopis, architekt, Vladimír Karfík, Zlín, dielo, funkcionalizmus, Česko-Slovensko