Aplikácia skla v historickej architektúre

Jozef Kollár

ZHRNUTIE

Sklo ako konštrukčný materiál sa vo väčšej miere využíva pri nových architektonických dielach, ale aj pri rekonštrukciách a dostavbách historických budov. Architekti využívajú sklenené prvky a prvky hi-tech na navrhnutie tvaru a farebnosti budov. Ak sa sklo používa v priečelí historických budov, nezakrýva znaky stavebných štýlov. Návrh sklenenej konštrukcie v bočnom kryte môže vytvoriť prostredie, ktoré sa dokáže regulovať podľa požiadaviek energetickej koncepcie budovy.

Kľúčové slová: novotvar, hi-tech, energetická koncepcia, historické prostredie, sklo, historická architektúra