Aplikácia princípov minimalizácie v horizontálnych sprístupňovacích sústavách bytových domov

Miroslav Michalica

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: minimalizácia, chodba, pavlač, bytové domy