Aplikácia nových didaktických postupov vo vyučovaní odborného cudzieho jazyka

Jana Záhorcová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: odborný jazyk, učebnica, výskum, architekti, výučba, nemecký jazyk, didaktika, nové postupy