Algo-tektúra ako nový pojem: Tekuté polia a kontinuálne sa vlniace figúry

Michal Valúšek

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: algoritmus, digitálne technológie, architektúra, digitálna architektúra, algo-tektúra