Aktuálne otázky tvorby prírodného prostredia sídla

Daniela Gažová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: krajina, sídlo, prírodné prostredie, park, vnímanie, prostredie, kvalita, tvorba, otázky