Aktuálne otázky tvorby prírodného prostredia sídla

Daniela Gažová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: tvorba, otázky, krajina, sídlo, prírodné prostredie, park, vnímanie, prostredie, kvalita