Aktuálne otázky tvorby prírodného prostredia sídla

Daniela Gažová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: prostredie, tvorba, krajina, sídlo, prírodné prostredie, park, vnímanie, kvalita, otázky