Abstrakty

Architektonická tvorba v transformácii sociálnych služieb: Deinštitucionalizácia v kontexte architektúry

Lea Rollová, Eva Rusňáková, Danica Končeková

V súčasnosti je na Slovensku zahájená úvodná fáza procesu transformácie sociálnych služieb, označovaná pojmom „deinštitucionalizácia“, ktorá je charakteristická zmenou systému poskytovania opatrovateľskej starostlivosti. Klienti z veľkokapacitných inštitúcií sa majú postupne presťahovať do novovytvorených obytných jednotiek. Cieľom tohto procesu je dosiahnutie inklúzie klientov do života spoločnosti,  ktorá vedie k väčšej samostatnosti, nezávislosti a osobnostnému rozvoju. Aby sa dal tento cieľ naplniť, musí dôjsť k radikálnej zmene prístupu k tvorbe urbanistického a architektonického prostredia. V tomto príspevku sú opísané základné problémy a podnety, ktoré súvisia s realizáciou tohto procesu.

 

Komplexné ponímanie komfortu: Interakcia človeka s objektmi v mikroprostredí

Veronika Kotradyová

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

 

Škola na konci sveta: Obnova funkcie základných škôl v marginálnych územiach

Gellért Ostrozánsky

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

 

Urbanita sídla: Urbanistický podklad pre udelenie štatútu mesta na Slovensku

Daniel Prekop

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.