17. medzinárodná konferencia ECLAS 2006: Kultúrne dimenzie mestskej krajiny

Daniela Gažová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: kultúrne dimenzie, história, FA STU, konferencia ECLAS, mestská krajina, kultúrna krajina