14. medzinárodné sympózium o problémoch krajiny: Ekologický výskum

Mária Kozová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Slovensko, Vysoké Tatry, výskum, ekológia, krajinná ekológia, sympózium, problémy krajiny