14. medzinárodné sympózium o problémoch krajiny: Ekologický výskum

Mária Kozová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: ekológia, krajinná ekológia, sympózium, problémy krajiny, Slovensko, Vysoké Tatry, výskum