ZHRNUTIE Dnešný priemyselný areál nesúci názov Istrochem, pred tým Chemické závody Juraja Dimitrova, ktorý sa nachádza na severovýchode Bratislavy, v mestskej časti Nové mesto, prešiel od svojho založenia zložitým vývojom. Okrem samotného výrobného závodu, ktorý vznikol transformáciou bývalej továrne na dynamit a ďalšie výbušniny, založenú Švédom Alfredom Nobelom v roku 1873, spadajú do historického vývoja územia aj priľahlé […]

Autorka výstavy Ladislava Horňákova predstavila v Bratislave Zlínsku architektúru 1910 – 1960 pod silným názvom Fenomén Baťa. Tento zjav na svetovej spoločenskej scéne (ekonomickej a architektonickej špeciálne) neprestáva byť plný podnetov na skúmanie a pozorovanie zvláštnych súvislostí. Je rovnako fascinujúce sledovať a snažiť sa pochopiť vzťah spoločnosti v kríze a motivovaného jednotlivca, vďaka ktorému tento […]