ZHRNUTIE Divadelné umenie je komplexným a dynamickým prenosom správ a informácií o dobe, ktorú sme prežili, žijeme a  žiť budeme. Je pulzujúcim a reflektujúcim dokumentom udalostí. Scénografia a divadelná architektúra, ako jedna z častí divadelného diela, významne formuje vizuál konceptu a je zložkou, ktorá určuje možnosti čítania režisérskeho výkladu a zasadzuje dielo do určitej estetiky.  Príspevok skúma divadlo scénografie […]

Editoriál

Henrieta Moravčíková

Stalo sa dobrou tradíciou, že výstavný priestor Fakulty architektúry STU predstavuje každý rok dielo jednej z kľúčových osobností slovenskej architektúry spojenej aj osobne s touto vzdelávacou inštitúciou. Po Štefanovi Svetkovi, Ladislavovi Kušnírovi, Mariánovi Marcinkovi a trojici Konček, Skoček, Titl sa veľkorysé foyer fakulty otvorilo zakladateľom moderného slovenského urbanizmu, trojici profesorov Tibor Alexy, Ján Kavan a […]

Editoriál

Bohumil Kováč

Naša fakulta v uplynulých dňoch ukončila prípravu na nastávajúcu komplexnú akreditáciu. Istým pevným pilierom v hľadaní odpovede na otázku ako ďalej, je skutočnosť, že naše študijné programy v odbore Architektúra a urbanizmus sú nostrifikované Európskou úniou. Toto bolo veľmi dôležité východisko aj pri diskusii o obsahu štúdia. Bakalársky stupeň je relatívne stabilizovaný, istý pohyb bude […]