Editoriál

Bohumil Kováč

Možno tento editoriál zdanlivo nesúvisí s našim vedeckým časopisom, ale celkom iste súvisí s našou praxou s urbanizmom, s architektúrou v kontexte fungovania našej spoločnosti, a zrejme aj s našou architektonickou obcou a úlohami, ktoré by sa mala snažiť  v spoločnosti osvetľovať a nabádať ich profesionálne a dobre riešiť.  A to sa dotýka nás všetkých, ba aj študentov. Z tohto titulu som si dovolil predostrieť nasledujúcu […]