Editoriál

Ján Legény

Fakulta architektúry má za sebou ďalšiu etapu, ktorá jej členom opäť priniesla zaujímavé udalosti. Na pôde nášho vedecky zameraného časopisu spomeňme tie, ktoré rozvírili práve vody vedeckého poznania. Pre fakultu to bolo najmä obdobie začiatku veľkého medzinárodného výskumného projektu DANUrB, ktorému je venované aj toto číslo. Projekt spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom dotačnej schémy Interreg Danube […]

ZHRNUTIE Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna. Pre zobrazenie celého článku v slovenčine kliknite na .pdf vpravo dole.

Editoriál

Robert Špaček

Postavenie vedy a výskumu v architektúre ostane jednou z večných tém, ktorej výsledkom môže byť len priebežná diskusia v oscilácii medzi teóriou ako vrcholom poznania a adoráciou praktickej tvorby. Objektívny stav hodnotenia nás priviedol k honbe za vyššími kategóriami publikačných výkonov, čo je v poriadku, hoci sa ich často snažíme len predstierať. Na druhej strane […]

Editoriál

Vladimír Šimkovič

Architektúra ako disciplína je oddávna chápaná ako zložený tvar – či už ju chápeme ako umenie, vedu, konštrukciu, alebo v novších interpretáciách ako plánovanie a dizajn. Jej voľná štruktúra ju robí prístupnou pre veľmi široké spektrum vplyvov, siahajúcich od psychologických, ideových, biologických, materiálových, funkčných, prevádzkových až po fyzikálne a konštrukčné. Podobne aj vedecké bádanie v […]