ZHRNUTIE Nasledujúci príspevok je venovaný experimentálnemu 3D Workshop , ktorý predstavuje jednu z výskumných metód dizertačnej práce Mesto vo filme – utópie, vízie, futurizmus. V doterajšom bádaní absentovalo vlastné reálne overenie niektorých domnienok na príklade. Je možné domnievať sa, že predstavy ľudí o budúcnosti sú ovplyvnené obrazmi mesta budúcnosti pochádzajúcimi zo sci-fi filmov. Cez praktický seminár bolo […]

Architektonické utópie Ing. arch. Katarína Porázik, PhD. Človek mal odpradávna tendenciu meniť svoje životné prostredie, ktoré vďaka klimatickým, spoločensko-politickým a hospodárskym podmienkam nebolo vždy ideálne. Myšlienky lepšej budúcnosti a utopických vízií ideálnej spoločnosti mu ukazovali cestu v rámci labyrintu dejín. Počas historického vývoja sa stretávame s množstvom príkladov, ktoré mali zásadný vplyv na fungovanie našej […]