Urbánna vitalita

Silvia Bašová

ZHRNUTIE Živé, pulzujúce mesto je predpokladom jeho ďalšieho rozvoja a základom plnohodnotného urbánneho života. Európske mestá budú dominovať medzi svetovými sídlami z hľadiska komplexnej mestskej kvality a novej urbánnej infraštruktúry, ak si zachovajú rovnováhu mestských faktorov k merítku človeka a tiež urbánnu kontinuitu i novú vitalitu. Urbánna vitalita by mala byť prínosom pre mesto ale aj bonusom pre domácich obyvateľov aj […]