ZHRNUTIE Obsahom príspevku je problematika tvorby mestského parku, ako súčasti verejného priestoru mesta. V súčasnom období prebieha diskusia viacerých profesií architektov, urbanistov, sociológov o verejných priestoroch mesta. Hľadajú sa riešenia ako zvýšiť kvalitu týchto priestorov. V systéme verejných priestorov zohrávajú dôležitú úlohu práve parky, ktoré majú významný potenciál kompenzovať mnohé spoločenské a environmentálne problémy, ktoré v súčasnosti mestá riešia. Parky […]