Editoriál

Bohumil Kováč

Naša fakulta v uplynulých dňoch ukončila prípravu na nastávajúcu komplexnú akreditáciu. Istým pevným pilierom v hľadaní odpovede na otázku ako ďalej, je skutočnosť, že naše študijné programy v odbore Architektúra a urbanizmus sú nostrifikované Európskou úniou. Toto bolo veľmi dôležité východisko aj pri diskusii o obsahu štúdia. Bakalársky stupeň je relatívne stabilizovaný, istý pohyb bude […]