ZHRNUTIE Príspevok predkladá sociologický pohľad na mesto, na jeho každodenný život. Ako architekti a urbanisti sme tvorcami priestoru, mesta samotného. Ako už zdôrazňoval Lewis Mumford, mesto a jeho transformáciu v čase nie je možné vymedziť jednoduchým vzorcom. Tento komplexný „organizmus“ je potrebné vnímať a reagovať na jeho zmeny v priebehu každodenného života, multidisciplinárne. Kritika tejto […]