Kniha Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia na Slovensku je prvou publikáciou z koncepcie (Pre)myslieť architektúru. Pre mňa osobne je to knižná udalosť roka, lebo sa tiež venujem problematike architektúry 20. storočia. Táto práca nechce byť recenziou knihy, no súčasne by som sa rád opieral o fakty v nej, a na jej príklade načal […]

ZHRNUTIE Príspevok je pokusom o reflexiu a vizualizáciu celoživotného diela zakladateľov slovenskej urbanistickej školy stále aktívnych profesorov Alexyho, Kavana a Trnkusa. Reaguje na výstavu 3 PROFESORI ARCHITEKTI URBANISTI VYSTAVUJÚ VÝBER Z DIELA (1965-1995) v priestoroch foyeru Fakulty architektúry v Bratislave. Expozícia dokumentuje kľúčové etapy tridsaťročnej spolupráce týchto tvorcov, počas ktorej získali úspechy v medzinárodných i celoštátnych […]

Architektúra sa dotýka nás všetkých. Vo všeobecnej, verejnej, ale aj veľmi intímnej rovine, či už sme si toho vedomí, alebo nie. Operuje naším vedomím a podvedomím od prvého momentu, keď otvoríme oči, keďže sa zvyčajne nerodíme „na zelenej lúke“, ale v konkrétnom prostredí, vytvorenom ľudskou spoločnosťou, poznamenaným jej kultúrou a históriou. Rovnako ako tí, čo […]