Editoriál

Robert Špaček

V ostatnom čase sa vyskytlo zopár aj keď nie nových, tak ustavične sa vracajúcich podnetov. Jeden podnet poskytla diskusia o knihe Oxymoron & pleonazmus II, Monika Mitášová (Ed.) Knižka sa hlási k pokračovaniu, prevzala názov prvej z roku 2011. Výber zásadných textov vybraných autorov sa posunul na úroveň rozhovorov s nimi. Ale to nechajme bokom. […]