ZHRNUTIE Projekt rieši návrh a výrobu endo-parazitickej algo-tektúry vo foyer na FA STU pomocou digitálnej techniky skriptovania v Grasshopperi a výrobnej technológie 3D tlače – Laser Sintering. Je hybridom viacodborového výskumu a vytvára nové otázky uplatnenia princípov matematiky, počítačovej geometrie, výrobnej technológie a umeleckej estetiky na platforme architektonického návrhu zložitej formy. V tomto tvorivom procese reprezentuje poznatky z […]

Identifikácia, definovanie, hodnotenie a kritizovanie východiskových pojmov alebo princípov chaosu a hľadanie analógie výskytu chaotických štruktúr v exaktných vedách, umení (literatúra, hudba, film) a následne v architektúre poskytne vstupnú platformu pre oporné body k pochopeniu experimentálneho výskumu tvorby chaotických systémov v architektúre. Projekt sa snaží byť nielen teoretickou prácou, ale najmä cenným materiálom s ukážkami […]