ZHRNUTIE Po roku 1989 sa na Slovensku v oblasti územného plánovania udiali dramatické zmeny, ktoré podnietila zmena spoločenských podmienok, ale aj zmena paradigmy v oblasti plánovania a regulácie výstavby v meste. Prakticky v celom Československu to znamenalo odmietnutie modernistickej urbanistickej praxe. V Bratislave sa to prejavilo mimoriadne intenzívne. V priebehu niekoľkých rokov zanikli desaťročia budované […]

Rok 2007 sa stal prelomom v dejinách civilizácie – po prvýkrát v histórii ľudstva počet obyvateľov miest prevýšil počet tých, čo žijú na vidieku. Urbanizácia ešte nikdy nenapredovala takým tempom ako v súčasnosti, a stále sa zrýchľuje. Mesto je odjakživa považované za najkomplexnejšie fyzické vyjadrenie politických, ekonomických, kultúrnych a ekologických ašpirácií/možností tej-ktorej civilizácie. Dramatické zmeny […]