Kniha Industriál očami odborníkov/pamätníkov autoriek Niny Bartošovej a Kataríny Haberlandovej, ktorá vyšla v roku 2016 vo Vydavateľstve STU v slovensko-anglickom vydaní, poskytuje reflexiu súčasnej tendencie vývoja ochrany industriálnych objektov v Bratislave. Autorky tejto publikácie, ktorú môžeme nazvať ojedinelou, sa venujú problematike priemyselného dedičstva dlhodobo. Ich prehľad v domácej a zahraničnej literatúre je v tomto smere […]

ZHRNUTIE Štúdia sa zaoberá sledovaním premien pamiatkového a historického stavebného fondu v procese pamiatkovej obnovy, ako aj stavom pamiatok v rámci ich zákonnej ochrany. V prvej časti si definuje ciele a predmet práce, predstavuje doterajšie poznatky k téme. V ďalšej časti približuje niektoré problémy pri obnove pamiatok v praxi, najmä so zachovaním autenticity, jedným zo základných kritérií pre nomináciu a zachovanie lokalít na Zozname […]

Hrady, zámky, kaštiele, morové stĺpy, katedrály, kostoly, domy ľudovej architektúry, to všetko prirodzene vnímame ako kultúrne dedičstvo a bohatstvo nás všetkých, ktoré nám zanechala história. Prezentujeme sa ním svetu, ale aj sami pred sebou. Čo však s modernou históriou, modernými pamiatkami, ktoré nám doslova zanechali naši otcovia a starí otcovia? Kde sa začína hranica písania […]

ZHRNUTIE Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna. Pre zobrazenie celého článku v češtine kliknite na .pdf vpravo dole.

ZHRNUTIE Kým architektúra budov je kompozíciou vybudovanou spravidla z neživých materiálov, či už historicky tradičných, či moderne nových, diela krajinnej architektúry sú komponované hlavne z rastlín, materiálu, ktorý je živý, dýcha, rastie, starne i umiera. Stromy v architektonickej kompozícii tvoria hmotu, objem, i vnútorný priestor. Stromy, podobne ako architektúra budov, majú schopnosť dožívať sa veľmi vysokého veku a stávajú sa tak nositeľmi […]

ZHRNUTIE Cieľom každej spoločnosti je vytvárať optimálne podmienky pre bývanie a život obyvateľov.  S rýchlym nárastom a rozvojom sídel a vôbec urbanizáciou dochádza k vytváraniu množstva faktorov, ktoré negatívne pôsobia na životné prostredie. Tento proces spôsobuje vytláčenie podstatnej zložky urbanizovaného prostredia, ktorou sú stromy a ostatné vegetačné prvky. Veľká časť vegetácie je vystavená podmienkam, ktoré väčšinou nezodpovedajú […]