O problematiku industrializovaného stavania na príklade vzájomného porovnávania industrializovanej stavebnej výroby v Junkerswerke a stavebných industrializovaných tendencií Bauhausu v Dessau sa za posledné obdobie zaujímalo niekoľko autorov. Prví z nich patria k renomovaným odborníkom na tému Bauhausu, tí druhí, nadšenci, vychádzajúci viac-menej z vedomosti histórie firmy Junkers. Obidva náhľady sú vo svojej podstate príliš strohé […]