Kriminalita je fenomén starý ako ľudská civilizácia a rozšírený globálne. Boj s kriminalitou osciluje medzi reštrikciou a prevenciou. Globálny charakter kriminality, prirodzene, prináša medzinárodnú spoluprácu aj v oblasti prevencie. Konkrétnym príkladom je projekt CPTED – Crime Prevention Trough Environmental Design (Prevencia kriminality tvorbou prostredia). Koncepcia CPTED okrem iného prináša aj spoluprácu policajných zložiek s architektmi […]