ZHRNUTIE V druhej polovici päťdesiatych rokov, po krátkom ale pôsobivom období socialistického realizmu, sa maďarská architektúra vrátila k modernizmu. V dôsledku toho, architekti museli reinterpretovať starú kultúrnu požiadavku “socialistického v obsahu a národného vo forme”, čo bolo zdôrazňované politikou a museli definovať svoj vzťah k modernizmu v  rámci tejto požiadavky. Keď v roku 1954 Chruščov […]