Publikácia Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici – Klenot neskorej gotiky na Slovensku je jedinečným titulom svojho druhu. Mapuje fenomén stredovekej kultúry, ktorej zrkadlom je aj architektúra chrámu sv. Kataríny celistvo zachovaná vo svojej neskorogotickejpodobe, ktorú, ako píšu autori v úvodnom texte, „len v malej miere formovali jednotlivé historické a slohové obdobia od 15. po […]

Začiatkom júna som sa zúčastnila v štátnicovej komisii na obhajobách diplomových prác. Živá diskusia sa rozprúdila okolo posledného návrhu. Zaujímavé zadanie, prepracovaný a premyslený koncept, dobre rozložené funkcie a predsa, niečo ma prekvapilo a podľa reakcie aj ostatných. „S týmto má odvahu chlapec vyjsť pred komisiu?“, napadlo mi. Prísny, monumentálny poriadok a pravidelný rytmus vertikálneho […]

Voľné zelené plochy a stromy, deka na tráve, verejný park s ružovými záhonmi, obľúbená socha Býk na ceste do školy, zariadenia občianskej vybavenosti a zastávka mestskej hromadnej dopravy „na dosah ruky“… Zidealizovaná predstava o bývaní v sídlisku? Sídlisko Februárka, na ktorom som prežila detské a študentské roky, bolo také ideálne aj v skutočnosti. Monografia Bratislava: […]

Koncom roku 2011 sa v kníhkupectvách objavila nová publikácia, dopĺňajúca obraz historickej a modernej architektúry na Slovensku. Spolupráca kritičky a historičky modernej architektúry architektky Henriety Moravčíkovej a historičky umenia Viery Dlháňovej priniesla svoje plody. V prieniku divadelnej a architektonickej historiografie napísali prácu, ktorá je prvým pokusom o identifikáciu a hodnotenie zachovaných budov divadelnej architektúry na […]

Komplexná výpoveď o osobnosti, diele a dobe architekta Dušana Samuela Jurkoviča (1868 -1947) – aj takto by sa dala stručne charakterizovať najnovšia monografi a Dany Bořutovej, ktorá sa objavila na pultoch našich kníhkupectiev na sklonku roka 2010. Jej autorka využila nebývalú príležitosť na poli osobnostnej umeleckohistorickej literatúry k tomu, aby sa s dielom velikána a […]

ZHRNUTIE Monografia Na konci cesty. Krematórium v Bratislave/At the End of the Road. The Bratislava Crematorium o tomto mimoriadnom a významnom diele slovenskej architektúry z pera historika architektúry Matúša Dullu a objektívom fotografky Olji Triašky Stefanovic’ vyšla vo vydavateľstve Slovart koncom roka 2017. Na znak úcty k tomuto veľkému dielu, ktoré Matúš Dulla „považuje za […]