ZHRNUTIE Moderna vstupuje do oblasti záhradnej a krajinnej architektúry ako priemet trendov moderného hnutia v umení a v architektúre. Začiatkom dvadsiateho storočia a najmä  v období medzi dvoma vojnami sa prostredníctvom vplyvu iných umení postupne mení aj umenie tvorby záhrad. Toto obdobie však neznamená len nástup moderny do záhradnej tvorby, ale je najmä obdobím, kedy sa v rokoch 1890-1940, aj pod […]

Kniha Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia na Slovensku je prvou publikáciou z koncepcie (Pre)myslieť architektúru. Pre mňa osobne je to knižná udalosť roka, lebo sa tiež venujem problematike architektúry 20. storočia. Táto práca nechce byť recenziou knihy, no súčasne by som sa rád opieral o fakty v nej, a na jej príklade načal […]

Architektúra zapisuje dobovú situáciu. Zapisuje konkrétnu, špecifickú a jedinečnú atmosféru, nejakú zakódovanú informáciu, ktorá sa dá spätne čítať. V architektúre antiky, gotiky, moderny a všetkých ostatných smerov jasne čítame dobové pomery. Dobové krvopotné výdobytky, ideály, ráz spoločnosti, jej nedostatky a negatíva. Aj majstrovské diela architektov moderny hovoria o politickej a sociálnej revolúcii, o novoobjavených materiáloch. […]

Hrady, zámky, kaštiele, morové stĺpy, katedrály, kostoly, domy ľudovej architektúry, to všetko prirodzene vnímame ako kultúrne dedičstvo a bohatstvo nás všetkých, ktoré nám zanechala história. Prezentujeme sa ním svetu, ale aj sami pred sebou. Čo však s modernou históriou, modernými pamiatkami, ktoré nám doslova zanechali naši otcovia a starí otcovia? Kde sa začína hranica písania […]

Medzivojnové obdobie dvadsiatych – tridsiatych rokov 20. storočia v Československu možno nazvať dobou poznačenou spomienkami na éru monarchie a súčasne presvietenou nadšením mladej demokracie nového štátu. Mladá krajina si hľadala svoje miesto na mape Európy nielen v politickom zmysle slova, ale vlastným architektonickým prejavom smerovala k rovnocennému začleneniu do diania moderného sveta. v období medzi […]

Kriticky k moderne

Martin Žilinčík

Hoci od jej vzniku ubehlo už viac ako storočie, moderna je stále zdrojom inšpirácie pre veľkú skupinu architektov a jej odkaz bude živý, pokiaľ bude existovať ľudstvo samo. Protiklad ornamentálnej historizujúcej architektúre, odpoveď na technologické pokroky v oblasti výskumu stavebných materiálov – to sú dva základné prívlastky, ktoré mi v súvislosti s modernou napadnú ako […]