ZHRNUTIE Náš výskum sa zameriaval na produkciu slovenských národných nábytkárskych podnikov, ktoré v roku 1958 prešli v rámci celoštátnej reorganizácie priemyslu, zásadnou zmenou vnútornej štruktúry, čo im umožnilo pristúpiť k programovej inovácii výrobného programu. Dynamický vývoj nových typov nábytku bol silne determinovaný hromadnou bytovou výstavbou, ktorá bola na území Slovenska spustená začiatkom päťdesiatych rokov 20. […]

ZHRNUTIE Intelektuálne zameraný človek trávi približne jednu tretinu pracovného dňa v práci, v prostredí kancelárie. Napriek tomu žijeme v spoločnosti, v ktorej sme viac sústredení na interiérový dizajn bytových priestorov. Sme pripravení platiť za excelentný dizajn auta, ale nie sme si vedomí faktu, že neraz strávime omnoho viac času v kancelárii ako v interiéri automobilu. […]