ZHRNUTIE Vznik komunitných záhrad v mestách na celom svete manifestuje potrebu obyvateľov miest intenzívne využívať a zdieľať spoločný vystavaný priestor. Okrem pestovania zeleniny pre vlastnú potrebu priťahuje mestské komunity do záhrad ich sociálny, kultúrny a vzdelávací rozmer. Ako súvisí využívanie verejných priestorov našich miest s udržateľnosťou a dostupnosťou zdravých potravín? Dokážeme v mestských záhradách vypestovať […]