Konštrukcie povrstvených a nepovrstvených technických textílií a fólií – inak membránové konštrukcie, patria do skupiny ľahkých povrchových štruktúr. Používajú sa prevažne na prekrytie veľkorozponových priestorov a štruktúr s veľkým povrchom. Nezaplatiteľnou vlastnosťou membrán je, že materiál možno namáhať ťahovým napätím. Stavby tohto druhu sa vyznačujú mimoriadnou úspornosťou, a napriek určitým priestorovým nárokom, nárokom na podpornú […]