ZHRNUTIE Zmyslom stavby je predovšetkým vytvoriť vnútorný priestor určený na uspokojenie potrieb človeka. Podstatou interiérovej tvorby je komponovanie základných prvkov architektonickej kompozície s cieľom vytvoriť kvalitný vnútorný priestor. O kvalite interiéru má význam hovoriť len vo vzťahu k človeku, preto jej výsledným ukazovateľom sú pocity a vnemy sprostredkované človekom. Východiskom pre tvorbu interiéru je však základný priestor daný stavebnou […]