ZHRNUTIE Náš príspevok vychádza z dizertačnej práce s názvom: Architektúra v pohybe, pohyb v architektúre. Tá sa venuje výskytu pohybu v architektonickej teórii aj praxi, v histórii aj súčasnosti.  Osobitne sa v nej potom zaoberáme procesívnym pohybom a jeho prítomnosťou v slovenskej architektúre. V príspevku sa zameriavame na druhy procesívneho pohybu, ktoré majú dosah na koncepciu […]

ZHRNUTIE Monografia Na konci cesty. Krematórium v Bratislave/At the End of the Road. The Bratislava Crematorium o tomto mimoriadnom a významnom diele slovenskej architektúry z pera historika architektúry Matúša Dullu a objektívom fotografky Olji Triašky Stefanovic’ vyšla vo vydavateľstve Slovart koncom roka 2017. Na znak úcty k tomuto veľkému dielu, ktoré Matúš Dulla „považuje za […]