Digitálnu architektúru chápem ako experiment, akúsi hru tvarov vo virtuálnom priestore, ktorá nie je ničím obmedzená. Tento experiment je založený na virtuálnych dátach, rovniciach a algoritmoch, ktoré simulujú živé procesy. z tohto chaosu sa snaží architekt vytvoriť poriadok – dielo, ktoré by prezentovalo architektúru v jeho ponímaní. Digitálnu architektúru reprezentujú kresliace programy, modelovacie programy, BIM […]